Rapporteringssäsong

GADD SMP OMXS30
Månadens utveckling -0.33% 2.11%
Årets utveckling 0.20% 11.12%

I april 2023 inleddes årets första rapporteringssäsong, med generellt bättre resultat än förväntat, främst inom industrisektorn. Däremot har konsumentsektorn drabbats av en minskning i efterfrågan.

I USA har president Joe Biden inlett sin kampanj inför nästa års val. Iran har lagt beslag på en oljetanker i Omanbukten, vilket har ökat spänningarna i regionen. USA:s inflation var något lägre än förväntat i mars. Federal Reserve, USA:s centralbank, har höjt räntan men det finns signaler om att detta kan vara den sista höjningen för denna cykel.

Riksbanken i Sverige höjde också sin styrränta, trots interna meningsskiljaktigheter. Arbetslösheten i Sverige visade en svag minskning i mars jämfört med året innan.

Kinas tillväxtsiffror för Q1 2023 visade en större ökning än förväntat jämfört med föregående år. Kina överväger att förbjuda försäljning av produkter från amerikanska Micron, som en respons på USA:s restriktioner för Kinas halvledarproduktion.

Oljekartellen OPEC och andra oljeproducerande länder meddelade en minskning av oljeproduktionen. Världsindex MSCI World (USD) och S&P 500 steg med 1.6 respektive 1 procent under månaden.

Fondens aktivitet under månaden

Under månaden avyttrades innehav i Alligo, Hennes & Mauritz och Accelerion, medan andelarna i Kindred och Nordea ökade en aning. Dometic och Lundin Mining hade den starkaste utvecklingen av fondens innehav under månaden.

Fondens nettoexponering i aktier ökade något i början av månaden. Tekniska indikatorer pekar mot en neutral till svagt positiv börsutveckling.

Topp 3 positiva bidrag Topp 3 negativa bidrag
Dometic 16.2% Enea -31.1%
Lundin Mining 13.0% Hexatronic -26.7%
Dometic 12.6% Cinis Fertilizer -19%%

Investeringsstrategi

Fondens investeringsstrategi fortsätter med en ökad exponering mot aktiemarknaden, i linje med positiva tekniska signaler och ledande indikatorer som tyder på en växande ekonomi.

Vill du läsa mer ingående om vår syn på marknaderna, fondens aktiviteter under månaden, och vår investeringsstrategi?

Ladda ner den fulla versionen på Månadsbrevet från vårt Arkiv!

Varje månad sammanfattar vi allt som hänt med fonden. Ange din e-post nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera så godkänner du också våra allmänna villkor.
Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.
Oj, någonting gick fel. Angav du rätt e-post?