Lagom avslut på 2022

Johan Nordström
February 9, 2023
January 7, 2023
Ladda ner den fulla versionen på Månadsbrevet från vårt Arkiv!
GADD SMP OMXS30
Månadens utveckling 0.47% -2.81%
Årets utveckling -7.65% -15.55%

Efter två positiva börsmånader, oktober-november, föll marknaden åter tillbaka i december, bland annat på grund av att starkare konjunkturdata presenterades med efterföljande högre räntor som satte press på börskurserna.

I USA höjde FED som väntat styrräntan efter enhälligt beslut. Amerikanska senaten röstade i december med bred majoritet igenom ett nytt utgiftspaket värt 1'700 miljarder dollar. Paketet finansierar statsbudgeten fram till september 2023.

I Tyskland genomförde polisen en omfattande razzia mot misstänkta högerextremister. Man grep 25 personer som misstänks ha grundat en terrororganisation.

Bank of Japan skakade om världens finansmarknader med det oväntade beslutet att utvidga toleransintervallet för tioårsräntan från +-0.25 till +-0.50 procentenheter. Förändringen betraktas av de flesta bedömarna som en möjlig början på slutet för den flera decennier långa expansiva ekonomiska politiken.

Fondens aktivitet under månaden

Världsindex MSCI World (USD) föll med 4.3 % under månaden.

Det var mindre aktivitet i fonden under månaden då marknaden vägde den lägre amerikanska inflationsdatan mot högre räntor och starkare ekonomiska signaler. Då negativt tolkningsföreträde förelåg så valde fonden att ställa sig avvaktande till några större förändringar.

Topp 3 positiva bidrag Topp 3 negativa bidrag
Filo Mining 28.7% Africa Energy -15.6%
Cinis Fertilizer 18.9% VEF -15.4%
Filo Mining 7.6% QleanAir -13.1%

Investeringsstrategi

Den återhämtning som skett under de två tidigare månaderna reverserades något under december. Decembereffekten eller det så kallade tomterallyt, vilket fonden förväntade sig, uteblev. Trots det kunde fonden, tack vare dess exponering mot råvaror, läkemedel och finans, glädjande uppvisa ett positivt resultat för månaden.

Mycket talar för att de finansiella marknader- na kommer att fortsätta tampas med inflations- och ränteoro under 2023. Tillväxttakten i ekonomin förväntas vara låg till negativ. IMF spår att en tredjedel av den globala ekonomin kommer att befinna sig i recession i år.

Efter årets djupa fall på världens börser, SP 500 uppvisar exempelvis sämsta året sedan 2008, ser fonden emellertid mycket inprisat i dagens kurser, det tillsammans med vetskapen om möjligheten för fonden att reagera snabbt när något oförutsett sker gör att vi hyser god förhoppning om att fonden kan uppvisa en positiv utveckling under 2023.

Vi på GADD vill gärna ta tillfället i akt och tacka för förtroendet under året som gått och ser fram emot fortsatt förtroende under 2023!

Vill du läsa mer ingående om vår syn på marknaderna, fondens aktiviteter under månaden, och vår investeringsstrategi?

Ladda ner den fulla versionen på Månadsbrevet från vårt Arkiv!

Varje månad sammanfattar vi allt som hänt med fonden. Ange din e-post nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera så godkänner du också våra allmänna villkor.
Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.
Oj, någonting gick fel. Angav du rätt e-post?