Kvartalsrapporterna levererar

Johan Nordström
November 7, 2022
November 3, 2022
Ladda ner den fulla versionen på Månadsbrevet från vårt Arkiv!
GADD SMP OMXS30
Månadens utveckling 4.2% 7.98%
Årets utveckling -10.7% -18.21%

Börserna steg kraftigt under oktober månad trots att inflationssiffrorna visade sig vara högre än förväntat, delvis tack vare många företags starka kvartalsrapporter. Världsindex MSCI World (USD) steg med 7.1% under månaden.

Geopolitiskt var det också mycket som skedde under månaden: Storbritannien, Italien, Sverige och Brasilien valde nya ledare, samtidigt som Kinas president Xi Jinping valdes om för en tredje mandatperiod.

Opec beslutade att minska oljeproduktionen för att ge stöd åt oljepriset, vilket ogillades skarpt av USAs president Joe Biden som i sin tur beslöt att frigöra ytterligare amerikanska oljereserver för att ge Demokraterna en chans att vinna mellanårsvalet till den amerikanska kongressen i november.

Under tiden har EU, tack vare den milda hösten i Europa, lyckats fylla sina gaslager till en nivå som skall räcka genom vintern om den inte blir för kall.

Fondens aktivitet under månaden

Fonden var med som ankarinvesterare när Cinis Fertilizer gjorde en framgångsrik börsintroduktion. Fondens nettoexponering i aktier ökades i två steg från 35.1% till 57.9% under månaden genom återköp av utställda indexterminer.

Den korta tekniska indikatorn har vänt och visar på en positiv trend efter den senaste tidens uppgång. Den medellånga och den långa indikatorn visar däremot på en fortsatt negativ börsutveckling.


Topp 3 positiva bidrag Topp 3 negativa bidrag
Hexatronic 42.2% Pomegranate -30.8%
Skanska 23.2% Embracer -20%
Hexatronic 22.3% Studentbostäder -16.6%

Investeringsstrategi

Den återhämtning som skett på de finansiella marknaderna kan främst förklaras av en ökad optimism om att inflationstrycket börjar minska. Även om centralbankerna fortsatt kommer att tvingas höja räntorna kommer det att ske i en mildare takt.

Fonden har kunnat dra fördel av oktober månads uppgång genom att effektivt öka sin exponering mot aktiemarknaden. Det är tyvärr osäkert om den positiva trenden håller i sig. Fonden har dock flexibiliteten att minska exponeringen snabbt om något oväntat sker på de finansiella marknaderna.

Trots att man kan förvänta sig stigande räntor räknar OECD med fortsatt tillväxt i världsekonomin under 2023/2024, vilket på sikt ger stöd till de finansiella marknaderna.

Vill du läsa mer ingående om vår syn på marknaderna, fondens aktiviteter under månaden, och vår investeringsstrategi?

Ladda ner den fulla versionen på Månadsbrevet från vårt Arkiv!

Varje månad sammanfattar vi allt som hänt med fonden. Ange din e-post nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera så godkänner du också våra allmänna villkor.
Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.
Oj, någonting gick fel. Angav du rätt e-post?