Kraftig inflation och banker i oväder

GADD SMP OMXS30
Månadens utveckling -1.40% -0.14%
Årets utveckling 0.53% 8.83%

Mars 2023 präglades av omfattande oroligheter i banksektorn. Bland de mest drabbade var Silicon Valley Bank och Signature Bank i USA, vilket ledde till betydande förluster för svenska pensionsbolaget Alecta, som ägde en stor del i båda bankerna. Den schweiziska banken Credit Suisse hamnade också i svårigheter, huvudsakligen på grund av tidigare skandaler och utflöde av kunder. Situationen ledde till att banken köptes upp av UBS med stöd från den schweiziska centralbanken och regeringen.

I USA höjde Federal Reserve sin styrränta aningen, och antydde att en ytterligare mindre höjning kunde vara på väg. I Europa höjde ECB sin ränta med en större marginal men gav ingen klar vägledning för framtida möten.

Sverige upplevde en oväntat kraftig inflation, vilket skapar förväntningar om att Riksbanken kan komma att agera snabbare med räntehöjningar. Riksbankschef Erik Thedéen kommenterade att inflationssituationen kan vara värre än förväntat.

Den franska regeringen, ledd av premiärminister Elisabeth Borne, använde en särskild paragraf i grundlagen för att driva igenom en höjning av pensionsåldern, trots parlamentariskt motstånd. I Finland hölls val där Samlingspartiet fick flest mandat.

Fondens aktivitet under månaden

Under månaden investerade fonden i en obligation utgiven av Media and Games Invest och ökade andelen i Atlas Copco och Skanska. Bland fondens bästa innehav under månaden var Lundin Gold och H&M. Fonden sänkte sin nettoexponering mot aktier avsevärt.

Världsindex MSCI World (USD) steg med 2.8% under månaden.

Topp 3 positiva bidrag Topp 3 negativa bidrag
Lundin Gold 12.1% Implantica 28.2%
H&M 12.0% JM 21.3%
Lundin Gold 11.3% VNV Global 20.0%

Investeringsstrategi

Fondens investeringsstrategi fortsätter, med planer på att öka aktieexponeringen för att följa den förväntade positiva marknadsutvecklingen.

Vill du läsa mer ingående om vår syn på marknaderna, fondens aktiviteter under månaden, och vår investeringsstrategi?

Ladda ner den fulla versionen på Månadsbrevet från vårt Arkiv!

Varje månad sammanfattar vi allt som hänt med fonden. Ange din e-post nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera så godkänner du också våra allmänna villkor.
Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.
Oj, någonting gick fel. Angav du rätt e-post?