Jordbävningar och balloon-gate

GADD SMP OMXS30
Månadens utveckling -1.38% -0.01%
Årets utveckling 1.95% 9.00%

Världens börser fick en flygande start efter ECBs och Feds räntebesked i början av februari. På den efterföljande konferensen gav Fed-chefen Powell en mjukare ränteprognos, vilket fick till följd att obligationsräntorna sjönk och att dollarn försvagades. Stockholmsbörsen kom att stiga med hela 4.2 %, den bästa börsdagen hitintills i år. Tyvärr reverserades rörelserna under den återstående delen av månaden.

Faran för en recession i USA i närtid får anses avblåst efter en ny sysselsättningstillväxt och arbetslösheten sjönk till lägsta nivån sedan 1969, men skapar än mer problem för Federal Reserve att stoppa räntehöjningarna.

I Turkiet pågår fortfarande räddningsarbetet efter jordbävningskatastrofen som inträffade under natten till den 6 februari. Det kraftiga skalvet hade en magnitud på 7.7–7.8. Flera av efterskalven uppmätte en magnitud på runt 6. Totalt har över 6’000 efterskalv registrerats. Över 44’000 människor har hittills konstaterats döda i Turkiet och Syrien efter katastrofen, enligt den officiella räkningen. Det verkliga dödstalet befaras ligga avsevärt högre.

Fondens aktivitet under månaden

Rapportperioden närmar sig nu sitt slut och över lag går det att utläsa att fondens bolag har presterat som förväntat. På den negativa sidan finner vi fastighet- och byggbolag där ränteuppgången har haft en stark ofördelaktig påverkan. Bankerna har däremot varit vinnare av densamma. Industribolagen visar på en fortsatt stark marknad med hög efterfrågan medan de konsumentorienterade bolagen rapporterar ett mer avvaktande beteende från kunderna.

Världsindex MSCI World (USD) sjönk med (2.5 %) under månaden.

Topp 3 positiva bidrag Topp 3 negativa bidrag
Alligo 27.5% Flemming Properties -22.2%
Enea 13.9% Implantica -21.1%
Alligo 12.4% Cibus 15.5%

Investeringsstrategi

Februaris börsutveckling var blandad. Efter det starka januari fortsatte Europa vidare upp medan USA vände ned.

Statistiken som presenterades under månaden visade dock en bestående hög inflation och högre räntor presenterades. Beslut togs därför att sänka aktiexeponeringen under månaden.

Mars är även historisk sett en svagare månad där en lägre andel aktieexponering kan vara befogad, dock pekar som tidigare nämnt de tekniska signalerna uppåt vilket skapar en viss ambivalens för fonden.

Vill du läsa mer ingående om vår syn på marknaderna, fondens aktiviteter under månaden, och vår investeringsstrategi?

Ladda ner den fulla versionen på Månadsbrevet från vårt Arkiv!

Varje månad sammanfattar vi allt som hänt med fonden. Ange din e-post nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera så godkänner du också våra allmänna villkor.
Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.
Oj, någonting gick fel. Angav du rätt e-post?