God morgon och välkommen till GADD. Vi vill bara påminna om att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
God morgon och välkommen till GADD! Vi vill bara påminna om att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
God dag och välkommen till GADD. Vi vill bara påminna om att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
God kväll och välkommen till GADD. Vi vill bara påminna om att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
God dag och välkommen till GADD. Vi vill bara påminna om att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
God kväll och välkommen till GADD. Vi vill bara påminna om att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Drygt 1 miljon mer i pension

Tack vare vårt nya samarbete med Alpcot, kan du enkelt hitta dina pensioner hos andra bolag och flytta dem till våran fond GADD SMP samt andra populära fonder. Lägre avgifter ger våra kunder i snitt drygt 1 miljon kronor mer i pension.

3 enkla steg för att flytta din pension

Lämna informationsfullmakt

Erhåll Alpcots analys

Få högre pension

FAQs

Här finner du svaren på några av de vanligaste frågorna som vi får. Om du inte hittar svaret på just din fråga så får du gärna kontakta oss.

Hur behandlar Alpcot mina personuppgifter?

För Alpcot AB har det alltid varit viktigt att du som är kund hos dem känner dig trygg med hur de samlar in och hanterar dina personuppgifter. Läs gärna deras förtydligade personuppgiftspolicy (även kallad integritetspolicy), där de beskriver hur de behandlar och skyddar dina uppgifter, samt vilka rättigheter du har och hur du utövar dem.

Personuppgiftspolicy.pdf

Vilka är GADD?

GADD & Cie S.A. är ett oberoende kapitalförvaltningsbolag som grundades i Genève 1989 av Staffan Gadd, Christer Hegardt och Cristofer Gelli.

Vi utför enbart kapitalförvaltning via diskretionära mandat eller i vår fondförvaltning och har en enda fond - GADD SMP som varje dag får vårat odelade uppmärksamhet och utgör basen hos våra privata kunder.

Christer Hegardt är numera största ägare och GADD har utvecklas till ett familjeföretag där även hans son Fredrik Hegardt arbetar. Christer är fortfarande mycket verksam i GADD, både som styrelseledamot men även som portföljförvaltare. GADDs huvudkontor ligger i Luxemburg och vi har en filial i Genève och ett representationskontor i Stockholm.

Har du mer ingående frågor kring GADD och vår verksamhet kan du alltid kontakta oss via info@gadd.lu eller 08 558 038 19.

Vilka är Alpcot?

Alpcot är ett av Sveriges ledande fintech-bolag med en egenutvecklad digital plattform för privatekonomi och avser att ta en ledande roll i den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Alpcots svenska verksamhet i Alpcot AB startades 2014, men Bolaget har sedan 2007 bedrivit kapitalförvaltning från sitt dotterbolag i London. Alpcots affärsmodell bygger på att optimera kundernas finansiella sparande och övriga ekonomiska engagemang genom att hjälpa kunderna välja de bästa investeringsprodukterna och tjänsterna. Plattformen är en marknadsplats där privatkunder och leverantörer av investeringsprodukter och tjänster möts, och där Bolaget hjälper kunderna genom beslutsstöd, vägledningsverktyg och, om kunderna efterfrågar det, rådgivning att välja rätt produkter och tjänster.

Bolaget bildades mot bakgrund av att ny teknik öppnar helt nya möjligheter att erbjuda finansiella tjänster och finansiell rådgivning. Bolagets uppfattning är att marknadens större aktörer antingen inte utnyttjar den nya tekniken i tillräckligt stor utsträckning och sitter fast i manuella system och personlig rådgivning med resultatet att de finansiella tjänsterna och råden blir onödigt dyra och inte alltid optimala för kunden, eller avstår de från att tillhandahålla finansiell rådgivning till kunderna som blir helt utlämnade att fatta sina viktigaste beslut i livet helt på egen hand.

Alpcot välkomnar den nya tekniken och genom att kombinera den med sofistikerade algoritmer har Bolaget skapat en helt ny modell i Sverige för hur man kan erbjuda finansiella tjänster och rådgivning. Bolaget erbjuder idag vägledningsverktyg på sin plattform och resultatet presenteras enkelt och pedagogiskt för kunderna, varefter affärsuppdrag enkelt kan utföras på Bolagets plattform. Den nya tekniken och skalbarheten i Alpcots affärsmodell gör det möjligt att skräddarsy erbjudanden till privatkunder beroende på vilken servicenivå de önskar, med eller utan personlig rådgivning, samt höja kvaliteten på och sänka avgifterna för de finansiella tjänsterna och råden.

Varför ska jag låta Alpcot sammanställa mina pensioner?

I Sverige finns uppskattningsvis 10 - 15 miljoner fribrev, vilket innebär att en tjänsteman sannolikt har flera fribrev utspridda hos olika försäkringsbolag som ofta tjänar stora pengar genom att låsa in ditt pensionskapital i egna produkter med höga avgifter. Den 1 januari 2020 infördes en ny lag vilket ger utökad möjlighet att sänka avgifter genom att flytta och slå ihop pensionsförsäkringar.

Vi sammanställer och analyserar såväl dina fribrev som dina övriga pensionsförsäkringar och tar fram ett kostnadsfritt förslag till hur du kan få högre pension genom sänkta avgifter.

Alpcots tillstånd

Alpcot AB, organisationsnummer 556963 – 4180, (”Alpcot”) bedriver värdepappersrörelse och försäkringsförmedling. Alpcot står under Finansinspektionens tillsyn.

Alpcot har följande tillstånd:

 • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
 • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
 • Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion & företagsuppköp
 • Förmedling av direkt försäkring i samtliga livförsäkringsklasser samt olycksfalls- och sjukdomsförsäkring.


För mer information kan du besöka Finansinspektionen hemsida www.fi.se. Om du vill kontakta Finansinspektionen kan du göra det per telefon, 08 – 408 980 00, per e-post finansinspektionen@fi.se eller per post till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Hur fungerar informationsfullmakten jag skickar in?
 • Fullmakten ger Alpcot rätten att ta reda på vilka försäkringar och fribrev du har.
 • På fullmakten står tydligt att Alpcot inte kan röra dina pengar eller ändra i dina försäkringar.
 • Att skicka in en informationsfullmakt till Alpcot är kostnadsfritt.


Fullmakten påverkar inte ditt sparande och medför inga avgifter. Informationsinsamlingen sker via Fullmaktskollen. Fullmaktskollen i Sverige AB är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening. Pensionsmyndigheten innehar ordförandeposten i bolaget.